Zrównoważona karta wyników (ITIL) Przekierowano ze strony: balanced scorecard ang. balanced scorecard

Zrównoważona karta wyników - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement), narzędzie zarządzania zbudowane przez dr Roberta Kaplana i dr Davida Nortona. Zrównoważona karta wyników pozwala na przełożenie strategii organizacji na kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs). Poziom wskaźników obrazuje, w jakim stopniu strategia organizacji jest realizowana. Zrównoważona karta wyników składa się z czterech głównych obszarów, a każdy z nich zawiera niewielką ilość wskaźników. Obszary te analizowane są na różnych poziomach szczegółowości w organizacji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.