Unikanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: avoid ang. avoid

Unikanie - jedna z kategorii reakcji na ryzyko związane z zagrożeniem, gdy zagrożenie albo nie będzie nadal oddziaływało albo może więcej nie zaistnieć.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.