Plan zapewnienia dostępności (ITIL) Przekierowano ze strony: availability plan ang. availability plan

Plan zapewnienia dostępności - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) plan zapewniający, że obecne i przyszłe wymagania dotyczące dostępności usług IT będą spełnione w opłacalny sposób.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.