Personel wspierający akwizytorów Przekierowano ze strony: auxiliary staff for door-to-door salesman ang. auxiliary staff for door-to-door salesman

Personel wspierający akwizytorów - pomaga zwiększyć wysiłki akwizytorów zdobywających zamówienia, dostarczając licznych usług lecz nie jest on nastawiony na przyjmowanie zamówień.

Spis treści

Akwizytor - misjonarz

Nie zabiega bezpośrednio o zamówienia, lecz koncentruje się na działaniach związanych z promocją lub wprowadzeniem nowych produktów. Jest on wykorzystywani w różnych branżach, najczęściej w farmaceutycznej, gdzie ich zadaniem jest przekonanie lekarzy do przepisywania leków danej firmy. Rzeczywista sprzedaż dokonuje się dopiero za pośrednictwem hurtowni lub bezpośrednio przez farmaceutów, którzy realizują zamówienia.

Techniczny specjalista

Jest sprzedawcą, który specjalizuje się w identyfikowaniu, analizowaniu i rozwiązywaniu problemów, jakie powstają u klientów w procesie sprzedaży. Dostarcza on ekspertyzy techniczne w sytuacjach sprzedaży, ale najczęściej bezpośrednio nie uczestniczy w samej transakcji. Jest popularny przy sprzedawaniu produktów przemysłowych, takich jak maszyny ciężkie czy chemikalia.

Akwizycja zespołowa

W wielu sytuacjach firmy podejmują także akwizycję zespołową gdzie angażowana jest grupa wysoko wyszkolonych, profesjonalnych pracowników sprzedaży i obsługi klienta. Wykorzystuje się ją, kiedy potrzebna jest szeroka specjalistyczna wiedza w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych klientów w centrach zakupu. Wykorzystuje się zespół składający się ze specjalistów, w którym każdy będzie się zajmował odpowiednią komórką w firmie klienta. Może przybierać ona różne formy akwizycji:
  • konferencyjnej - akwizytorzy i pracownicy firmy spotykają się z odbiorcami, aby przedyskutować pojawiające się problemy i różnego rodzaju możliwości;
  • seminaryjnej - zespół akwizytorów prowadzi program szkoleniowy dla obsługi technicznej klientów ;


Zobacz też

Bibliografia

  • Edyta Kusek: Personel wspierający akwizytorów, Encyklopedia zarządzanie
  • L. Garbarski, I. Rutkowski, W. Wrzosek: Marketing , PWE, Warszawa 2000, s.503- 510
  • T. Gołębiowski (red.): Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa 2003, s.333-338
  • K. Przybyłowski: Marketing, Dom Wydawniczy ABC Sp. z o.o. 1998, s.533-554
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.