Nadzór (MSP) Przekierowano ze strony: assurance ang. assurance

Nadzór (zapewnienie nadzoru, zabezpieczenie nadzoru) - ogół systematycznych czynności, koniecznych do uzyskania pewności, że nadzorowany obiekt jest odpowiedni. Przedmiotem nadzoru może być: system, proces, organizacja, program, projekt, rezultat, korzyść, potencjał (zdolność), produkt, wynik, czy produkt cząstkowy (przedmiot dostawy). Odpowiedniość może być definiowana subiektywnie lub obiektywnie w zależności od warunków. Z tego wynika, że nadzór będzie mieć pewien stopień niezależności od tego co jest nadzorowane.[1]

Zobacz też

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.