W sensie operacyjnym prowadzenie efektywnego biznesu oznacza najczęściej prowadzenie działalności lepiej niż inni, przy wykorzystaniu tych samych narzędzi. Działania podejmowane w celu osiągnięcia efektywności w wymiarze strategicznym to często...