Na temat wykorzystania Agile w zarządzaniu napisano setki artykułów, postów na blogach i w mediach społecznościowych. Podejście to było tematem niezliczonej liczby konferencji i seminariów w całej Polsce. Jakie jest jednak realne zainteresowanie...