Obecnie w Polsce zmienia się model kształcenia, coraz częściej czysto teoretyczne wykształcenie zostaje zastępowane wiedzą praktyczną z teoretycznymi fundamentami. Automatycznie zawężają się specjalizacje, a ich liczba ciągle rośnie w mniejszym lub..

25 stycznia mieliśmy „Międzynarodowy Dzień Sekretarki”. Z tej okazji były kwiaty, prezenty i dobre słowa dla sekretarek i asystentek , wywiady w radio, jednym słowem docenienie osób pracujących w tym zawodzie. Świetnie, tylko, że to są w większości..