Wymagane nowe umiejętności zawodowe

Z całą pewnością sekretarki i asystentki będą zainteresowane tym, jakie nowe umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu poleca Olga Calado – Laureatka English Program Coordinator. Poniżej tłumaczenie jej artykułu New Job Skills required zamieszczonego na polecanym przez EUMA blogu. Jest to nowe spojrzenie na kwalifikacje zawodowe i warto o sie z nim zapoznać.

ZNAJOMOŚĆ dobrych praktyk w obszarze mediów społecznościowych.

ZABEZPIECZENIE realizacji planów dla mediów społecznościowych i gromadzenie informacji dla różnych platform bez ograniczania się do: Facebooka, Twittera, …, Instagramu i YouTube'a.

WYŚMIENITE umiejętności pisemnej i ustnej prezentacji ze zdolnością formułowania jasnych i prostych przekazów, wiadomości i strategii.

UMOEJĘTNOŚĆ komunikowania się ze współpracownikami i członkami organizacji na odległość i wywierania na nich wpływu.

ZARZĄDZANIE pocztą elektroniczną, siecią marketingowych promocji i bodźców powodujących zwiększenie członkostwa i zachęcenie do powszechnego uczestnictwa.

ZARZĄDZANIE płaszczyznami i tematami: zachęcanie do dyskusji, pomoc użytkownikom w uzyskaniu informacji, których poszukują, tworzenie forów i tematów potrzebnych użytkownikom i organizacji.

MOTYWOWANIE i dążenie do innowacji, wcielanie nowych technik i narzędzi społecznych do środowiska pracy.

ANALIZA i śledzenie wspólnych rezultatów; przewodzenie społecznym inicjatywom mierzenia stopnia automatyzacji.

PRZEGLĄDANIE projektu strony i zapewnienie pozytywnych doświadczeń całej społeczności użytkowników.