Nowe realia - zmiana i rozwój

Przypomnę, że European Management Assistants jest międzynarodową organizacją zrzeszającą profesjonalistów, którzy są zogniskowani na swoim własnym rozwoju oraz na przyszłości swojego zawodu. Celami stowarzyszenia są udzielanie członkom wsparcia w wewnętrznym doskonaleniu oraz kontynuowanie ewolucji procesu zarządzania.

Spis treści

EMUA

EUMA została założona w 1974 roku i obecnie liczy 25 państw członkowskich: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania.Stowarzyszenie ma także członków indywidualnych w innych krajach europejskich (Chorwacja, Portugalia) i poza Europą w: Arabii Saudyjskiej, Turcji, Emiratach Arabskich i Stanach Zjednoczonych.Annual General Meeting

W pierwszych dniach listopada odbyła się w Paryżu Konferencja i AGM (Annual General Meeting) European Management Assistants. Konferencję poświęcono przede wszystkim dokonaniom EUMA w ciągu 40 lat działalności. Ukazała się w wydaniu książkowym historia EUMA w poszczególnych krajach Europy. Po jubileuszowych wystąpieniach (i pięknym torcie, który można było zobaczyć na Facebooku) zastanawiano się także nad działaniami, jakie powinna podjąć EUMA w najbliższej przyszłości. Uchwalono, że następne spotkanie odbędzie się w dniach 25 i 26 września 2015 roku w Limassol na Cyprze. Przyszłe spotkanie odbędzie się pod hasłem: „Nowe realia – zmiana i rozwój”.

Kluczowe wnioski

Rzeczywistość stałych zmian w biznesowym otoczeniu staje przed wszystkimi (jako całością) i przed każdym z nas. Nasza rola jako profesjonalistów wspierających zarządzanie rozwija się i kreuje przed nami wyzwania w nowych kierunkach. Część obowiązków tradycyjnie należących do „wyższego managementu” jest przejmowana w zarządzaniu na średnim a czasami niższym szczeblu. Szeroki wachlarz wykonywanych zadań nie jest powszechnie powodem do zmiany profilu zawodowego przez asystentki.Misją EUMA jest zachęcenie i wspieranie swoich członków w stawianiu czoła nowym realiom, a także wyposażenie ich w elastyczność, wytrzymałość do zmiany i kształtowania oraz własnej kariery. Poniżej apel, jaki wystosował Zarząd do członków EUMA.

Cele dla Organizacji

„Musimy działać proaktywnie i mierzyć się z wyzwaniami, które przed nami stoją. Najlepszą drogą ku temu jest przekształcenie każdego wyzwania w korzyść dla siebie i dla swojej organizacji. Zmieniajmy nasz sposób myślenia, słuchania i reagowania.Pozwólmy naszym działaniom rozwijać się i kwitnąć. Osiągajmy cele i realizujmy projekty.

Program, który przyjmujemy na 41 Konferencję EUMA w 2015, będzie wspomagał tych, którzy zmierzą się ze zmieniającymi się warunkami zatrudnienia i pozwoli nam osiągnąć cel. Pamiętajmy także o tym, że dzisiejszy rynek pracy jest rynkiem pracodawcy i ludzie, którzy pracują z prawdziwą pasją więcej oferują organizacji. Są dla pracodawcy bardziej atrakcyjni niż ci, którzy pracują, aby zarobić na życie.”

Więcej na www.euma.org

Autor: Halina Füchsel