Metody pracy w zespole BizDevOps

Zdjecie profilowe
Zdjecie profilowe

Metody pracy w zespole BizDevOps

Metody pracy zespołów są zagadnieniem bardzo ważnym i sukces wdrożenia koncepcji BizDevOps w znaczącym stopniu będzie od nich zależał. Zagadnienie nie jest łatwe. Wstępnie wielkość zespołów BizDevOps została określona na poziomie nie większym od zespołów scrumowych (czyli 3-9 osób), ale o znacznie rozszerzonych kompetencjach, przede wszystkim w obszarze biznesowym. W praktyce holenderskiej ING Groep N.V. zespoły, nazywane "Plemionami" (ang. Tribes), liczą od 1 do 50 osób. Upraszczając będą to "minibiznesiki" odpowiedzialne za tworzenie i wykorzystanie rozwiązań. Dodatkowo trzeba pamiętać, że taki zespół niejednokrotnie będzie zespołem rozproszonym, wielokulturowym, którego większość członków będzie należała do pokolenia C (nazywanego też pokoleniem Z).

Spis treści

Historyjka

Dochodzi 10:30. do sali konferencyjnej dotarła już część uczestników. Przy stole siedzieli już: Marta, Beata i Michał z produkcji, a właśnie dołączyli do nich Piotr i Anna z zespołu utrzymania.

Przybyli oczekują jeszcze na trochę spóźnionego organizatora spotkania – Patryka, który ma przybyć z kolegą z działu rozwoju. Zasiedli wokół niewielkiego stołu konferencyjnego. Rozmawiają pomiędzy sobą o czekającym wyzwaniu – wprowadzeniu zmian do Systemu. Znają się od długiego czasu i nie potrzebują żadnego moderatora, aby móc rozmawiać o problemie, z którym przychodzi im się obecnie zmierzyć.

Po kilku minutach spotkanie może się rozpocząć – dotarł wreszcie Patryk wraz z ostatnim uczestnikiem, odpowiedzialnym za development. Spotkanie - bez żadnych prezentacji *.ppt - rozpoczyna się krótkim omówieniem problemu, po czym zespół rozpoczyna pracę nad wyborem najlepszego rozwiązania spośród możliwych opcji. Komunikacja jest otwarta. Każdy z uczestników jasno przedstawia swój punkt widzenia. Jeśli jest potrzeba, broni głoszonych tez. Wszyscy uczestnicy są zaangażowani w pracę zespołu. Praca zespołu postępuje w szybkim tempie. Spośród dostępnych rozwiązań zespół wybiera według nich to najlepsze, nad którymi będzie kontynuowana dalsza praca. Zbierają wnioski, przypisują zadania i ustalają dalszy harmonogram. Spotkanie dobiega końca. Każdy wie co ma robić.

Refleksja

Czy to było udane spotkanie zespołu? Z pozoru wszystko wydaje się w porządku. Kolejne dni pokazują jednak, że prace nie posuwają się do przodu …a zespół jest dokładnie w tym samym miejscu.

Nasuwa się pytanie, co poszło nie tak? Na pierwszy rzut oka mamy zespół zaangażowanych osób, którzy potrafią ze sobą otwarcie rozmawiać, wyrażać swoje zdanie, wspólnie koncentrować się nad rozwiązaniem problemu. Niestety zespół nie osiąga założonego efektu. Czy jest to rzadki przypadek, gdy zespół dobrze współpracujących ze sobą osób, nie realizuje zamierzonych celów?

Czynniki efektywności zespołów

By odpowiedzieć sobie na pytanie, co może być przyczyną tego stanu rzeczy, skoncentrujmy się na na tym, co wpływa na efektywność naszych zespołów.

Na pracę zespołu mają wpływ takie elementy jak jego wielkość, zróżnicowanie, złożoność, czy choćby fakt tak częsty ostatnio, dość duże rozproszenie członków zespołu. Z licznych badań wynika, że członkowie zespołów o złożonej strukturze są mniej chętni do bezinteresownego dzielenia się wiedzą, uczenia się od siebie, koordynowania prac. Dodatkowo chęć ta spada, gdy w organizacji występuje system indywidualnych ocen powiązany z gratyfikacją w postaci premii, bonusów itp. Dodatkowo w przypadku zespołów powyżej 20 członków zmniejsza się naturalna skłonność i gotowość do współpracy. Taka sama zniżkowa tendencja uwidacznia się w przypadku wzrostu stopnia rozproszenia członków zespołu. Na jakość współpracy wpływa również różnorodność zespołu, co w przypadku zespołów BizDevOps może mieć szczególne znaczenie.

Model Tuckmana

Doświadczenia, wskazują, że im wyższy jest poziom wykształcenia członków zespołu, tym trudniej im podjąć współpracę. Im więcej w danym zespole znajdzie się ekspertów, tym trudniej o zachowanie integralności. Różnorodność kompetencji, doświadczenia, wieku, status itp. może mieć więc negatywny wpływ. Nie od dziś wiemy, że najlepiej dogadujemy się z ludźmi, którzy są do nas podobni. W takim razie czy różnorodność, która ma wpływ na współpracę przekłada się na efektywność pracy naszego zespołu? W organizacji wykorzystującej model BizDevOps powyższe zagrożenie jest szczególnie realne. Dodatkowo sytuacje może jeszcze skomplikować fakt związany z dynamiką procesu grupowego. Zgodnie z modelem Tuckmana każdy zespół ma swoje fazy rozwoju. Od momentu formowania się zespołu (ang. Forming), przez fazę konfliktu (ang. Storming), normowania się (ang. Norming), aż do efektywnie działającego zespołu (ang. Performing). Czas trwania każdej z tych faz może być różny. Duży wpływ na rozwój zespołu ma jego lider, którego rola w zależności od fazy ewoluuje i którego celem powinno być doprowadzenie zespołu do fazy Performingu.

Kontrakt grupowy

Wracając do naszego zespołu. Na podstawie przedstawionego opisu możemy wyciągać wnioski o fazie procesu grupowego, w której znajduje się nasz zespół. Danych jest zbyt mało, by precyzyjnie określić fazę procesu grupowego. Co do jednego można być jednak pewnym – ta grupa nie jest w fazie Efektywnego Działania (Performing). Nie wiemy również, czy w tym zespole obowiązuje kontrakt grupowy. Kontrakt, który może być kluczem do efektywności zespołu definiując jego zasady pracy. Stworzenie takiego kontraktu będzie fundamentem, od którego trwałości zależeć będzie sukces zespołu BizDevOps. Nie wiemy także, czy nasz zespół ma wspólny cel, który jest jasno określony i atrakcyjny dla wszystkich członków. Jeśli w naszym zespole będą sprzeczne cele indywidualne, które nie będą korespondować z celem zespołu wówczas szybko przekonamy się, że nie tylko stoimy w miejscu, ale spada energia i motywacja w zespole. Kolejna niewiadoma tego zespołu to zaufanie. Nie trzeba nikogo przekonywać, że jego brak może wpływać bardzo destruktywnie na pracę zespołu. Czasami z pozoru może wydawać się nawet, że prace posuwają się do przodu. Niestety w zespołach którym brak zaufania większość problemów „zamiata się pod dywan”, brakuje otwartej komunikacji i rozmywa się odpowiedzialność. Odpowiedzialność jest takim elementem, który integruje zespół i wzmaga zaangażowanie. Nawet przy dużej autonomii zespołu poczucie odpowiedzialności gwarantuje dużą dbałość o wyniki. Kolejnym istotnym z punktu widzenia skuteczności działaniu zespołu jest dostęp zespołu do informacji oraz niezbędnych kompetencji. Zespół nie znając kontekstu bądź posiadając tylko część informacji bywa siłą rzeczy mało skuteczny.

Action Learning i MasterMind

W zespołach BizDevOps różnorodność kompetencji może być gwarantem tego, że zespół posiada niezbędne kompetencje. Tu jednak kluczowe jest, by zapewnić odpowiednią współpracę pomiędzy zespołami. Pomocną jest tutaj metoda Action Learning.

Przy stosowaniu podejścia BizDevOps architektura korporacyjna winna być wsparta odpowiednią kulturą organizacyjną nastawioną na dzielenie się wiedzą. Metodą użyteczną do współdzielenia wiedzy jest metoda MasterMind.

Szczegóły obu metod zostaną przedstawione w czasie konferencji.

Autorzy
  • Marzena Tyran
  • Paweł Trojak


Zobacz też