Kiedy opłaca się migracja oprogramowania do chmury?

O zaletach chmury mówią niemal wszyscy, toteż wiele firm, które w przeszłości zakupiły oprogramowanie lub infrastrukturę IT, zastanawia się nad sensownością migracji do modelu usługowego. Jeśli zakup licencji oprogramowania został już zamortyzowany, a wykorzystywane przez firmę serwery kwalifikują się do wymiany, warto spotkać się z dostawcami poszczególnych rozwiązań i wspólnie przeanalizować koszty i korzyści takiego projektu. Migracja do chmury szczególnie opłaca się firmom w fazie dynamicznego rozwoju, przedsiębiorstwom o zmiennych potrzebach w zakresie dostępności systemów lub też przeprowadzających planową konsolidację wykorzystywanych zasobów IT.

W przypadku szybkiego rozwoju firmy koszty związane z budową własnego działu IT oraz nakłady na sprzęt mogą być na tyle wysokie, że korzystniej jest przeprowadzić migrację oprogramowania do modelu chmury, rozliczanego w formie stałych opłat abonamentowych. Chmura zwiększa również zdolność elastycznego reagowania na ewentualne zmiany popytu – firma może zdecydowanie szybciej wdrażać rozwijać pojemność systemów, jak i zmniejszać ilość wykorzystywanych zasobów w chwili załamania koniunktury. Z tego powodu jest również świetnym rozwiązaniem dla firm o zmiennych potrzebach w zakresie dostępu do zasobów IT. Przedsiębiorstwom działającym w trybie sezonowym - takim jak sklepy internetowe, tradycyjnie oblegane w okresie przedświątecznym, lub agencje turystyczne, notujące zdecydowanie więcej zamówień w czasie ferii i wakacji – nie opłaca się stałe utrzymywanie zasobów informatycznych na poziomie wystarczającym do obsługi tych momentów wysokiej aktywności. W modelu usługowym mogą dopasowywać pojemność systemów do aktualnych potrzeb i płacić jedynie za te funkcje, z których w danym miesiącu korzystają.Duże korporacje mogą zdecydować się na migrację do chmury w celu konsolidacji zasobów IT i centralizacji zarządzania procesami informatycznymi w rozproszonych lokalizacjach. W tym modelu fizyczna lokalizacja systemu nie ma dla odbiorcy żadnego znaczenia – oprogramowanie zainstalowane w centrum danych np. w Niemczech może obsługiwać oddziały firmy rozrzucone w całej Europie. Duże korporacje często wybierają chmurę, aby uprościć i skoordynować zarządzanie globalnymi procesami.

Migracja oprogramowania do chmury oznacza również zmianę księgowania kosztów CAPEX na OPEX. Wiele firm preferuje rozliczanie się z dostawcą za pomocą ustalonych miesięcznych stawek, jednak w pewnych przypadkach koszty CAPEX mogą być bardziej pożądane. W tym wypadku firma może zdecydować się na przeprowadzenie odwrotnego procesu, czyli zakupu licencji wykorzystywanego rozwiązania na własność. Migracja z chmury do tradycyjnego wdrożenia systemu może być również częścią polityki strategicznej firmy, związanej z budową własnego działu IT, odgórnego zakazu oddawania systemów w hosting lub zwiększonych restrykcji w odniesieniu do przesyłania danych poza wewnętrzną sieć przedsiębiorstwa.