IaaS - Infrastruktura jako usługa

Model IaaS jest podobny do uruchomienia własnego centrum danych, ale bez konieczności martwienia się o detale. Dostawca oferuje nam niezbędną infrastrukturę oraz sprzęt, dzięki którym klient może zainstalować własne systemy lub korzystać z zasobów obliczeniowych poprzez zbiory abstrakcji lub API. Są to w szczególności:
  • Platofrma wirtualizacji
  • Serwery
  • Pamięci masowe
  • Sieci
  • Infrastruktura fizyczna (pomieszczenia, zasilania, klimatyzacja, zabezpieczenia fizyczne)


Klient nie zarządza ani nie kontroluje najniższej warstwy infrastruktury chmury (sprzęt, urządzenia) ale kontroluje systemy operacyjne, składowanie danych (storage), zainstalowane aplikacje i w ograniczonym stopniu wybrane komponenty sieciowe (np. host firewalls)