Gender w zawodzie sekretarki/asystentki

Idea przeprowadzania konkursów wśród asystentek i innych pracowników biurowych przyświeca wielu stowarzyszeniom skupiającym tego rodzaju pracowników na różnych kontynentach. Stowarzyszenie Biurowych Profesjonalistów Południowej Afryki (OPSA) jest stowarzyszeniem non-profit założonym w 1982 roku dla sekretarek, asystentek, administratorów, asystentek wykonawczych, kierowników biur i menedżerów administracyjnych. Liczy ponad 20 000 członków z regionu Afryki Południowej oraz powiązanych karierą zawodową profesjonalistów z innych regionów Afryki.

Podobnie jak EUMA stawia sobie za cel podniesienie rangi zawodu poprzez::
  • promowanie i rozwój zawodowych standardów, roli i znaczenia dla administracyjnych profesjonalistów;
  • kierownictwo i doradztwo w zakresie kontynuowania rozwoju osobowego i zawodowego;
  • opiniowanie i uznawanie osiągnięć członków;
  • stwarzanie okoliczności sprzyjających mentoringowi i networkingowi.


Stowarzyszenie ogłosiło dzień 4 września Narodowym dniem Sekretarki (przypomnę, że 25 kwietnia jest uznawany za Międzynarodowy Dzień Sekretarki i Asystentki). Z tej okazji rozstrzygnięto i ogłoszono wyniki Konkursu na najlepszego/najlepszą asystenta/asystentkę Republiki Południowej Afryki.

OPSA stwierdza, że praca biurowych profesjonalistów uległa ogromnym zmianom przede wszystkim dzięki wprowadzeniu nowych narzędzi, technik i umiejętności wymaganych w pracy przynoszących sukces w tej roli. Za wspomnianymi wyżej czynnikami stoją ludzkie umiejętności, stanowiące centrum, w którym dokonuje się monitoringu wszystkich aspektów pracy poprzez pomoc w mierzeniu nakładu i czasu pracy oraz określonego budżetu.

Jednak najgłębsze zmiany wyrażają się we wzroście odpowiedzialności nałożonej na barki sekretarek, asystentek i kierowników administracyjnych. W przeszłości rolą większości z nich było udzielanie swym szefom pomocy i wykonywanie stereotypowych zadań tj. przepisywania, uzupełniania, robienia kawy i często zarządzania osobistym czasem menedżera. Ostatnio to się bardzo zmieniło. W nowoczesnym profesjonalnym biurze są oni włączani do projektów i mają pełnomocnictwo do działania w imieniu szefa. W ślad za tymi zmianami od osób pracujących w biurze są wymagane w pracy nowe, kierownicze kompetencje.

We wspomnianym konkursie wybrano 5 finalistów[1] (spośród 80 półfinalistów). Każdy z nich musiał zaprezentować półgodzinną rozmowę delegatom uczestniczącym w „The Opsa’s It Works ForMe Secretaries Day Conference”.

Panel sędziowski wcześniej wyznaczył kandydatów, a ich lista składała się z tych gości, którzy głosowali na swoich ulubieńców on line, co umożliwiło rejestrację liczby zdobytych punktów.

Najlepszym asystentem został MĘŻCZYZNA - Corrie Fourie – Fresenius Kabi SA! Czyżby to był pierwszy przejaw obecności gender w tym zawodzie?