EUMA-Poland przystąpiła do Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy

W dniu 6 kwietnia 2015 roku trzy fundacje: Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych z Warszawy, Fundacja Aktywizacja z Warszawy oraz Fundacja Imago z Wrocławia po podpisaniu porozumienia wystąpiły z inicjatywą utworzenia wspomnianej w tytule Sieci Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy.

Wspólny cel

Celem utworzenia Sieci jest integracja i wzmocnienie roli środowiska organizacji NGO, czyli pozarządowych – w realizacji działań w obszarze rynku pracy.

Cel będzie realizowany poprzez działalność nie nastawioną na osiągnięcie zysku w następujących zakresach:
  • reprezentowanie Środowiska PIRP i udział w dialogu z interesariuszami,
  • wewnętrzną i zewnętrzną edukację dostosowaną do potrzeb rynku pracy,
  • standaryzację usług działania PIRP (ponieważ do tej pory standardów nie było),.
  • podejmowanie inicjatyw o charakterze badawczym i monitorującym na rzecz tworzenia i realizacji działań aktywizacyjnych,
  • promocję Sieci, a przede wszystkim promocję udziału trzeciego sektora w szeroko pojętych usługach rynku pracy.


EUMA – Poland złożyła deklarację przystąpienia do Sieci PIRP i na dwudniowym spotkaniu 15 i 16 br. czerwca odbędzie się uroczyste przyjęcie naszej organizacji do Sieci.

EMUA w Sieci PIRP

Zapewne padnie pytanie "dlaczego?" skoro z nazwy jesteśmy europejskie a EUMA kojarzy się raczej z kwalifikacjami i kompetencjami kadry wspierającej zarządzanie, niż zainteresowaniem rynkiem pracy. Powodów jest kilka:
  1. Obserwując wpisy koleżanek z innych krajów członkowskich na Facebooku, a także sekretarek z Ameryki, Afryki, Indonezji mamy wrażenie, że biuro jest rajem, w którym głównym zadaniem osób w nim pracujących są podróże, podnoszenie kwalifikacji (najchętniej za granicą) w każdym zakresie oraz dzielenie się tą wiedzą na różnych forach. No cóż tylko pozazdrościć :)
  2. Polskie sekretarki/asystentki znajdują się w zupełnie innej rzeczywistości. Obciążane różnymi obowiązkami pracują po 10-12 godzin. Mają prawo do przerwy na lunch, ale nie zawsze mogą z niej korzystać, bo np. przedłużyła się narada, uczestnicy muszą natychmiast mieć notatkę ze spotkania itd. Lunch zastępuje kanapka w pokoju socjalnym spożywana pod koniec dnia pracy. Na tej posadzie nie można być matką (jeśli nie ma babci), bo opieka nad dziećmi kosztuje niewiele mniej niż wynagrodzenie sekretarki. Jeśli dzieci są dorosłe, to nie można pracować w sekretariacie, bo w ofertach pracy widzimy ostrą selekcję – do 35 lat z 20-letnim doświadczeniem w pracy!
  3. Większość sekretarek/asystentek nie upomina się o swoje, bo wiadomo jakie są realia - kilka nieostrożnie wypowiedzianych słów może zaważyć na dalszej przyszłości. Za sekretarką nie ujmą się związki zawodowe, bo takich związków nie ma.
  4. Listę „odmienności” w pracy polskich sekretarek/asystentek można byłoby mnożyć, ale nie chcę rozdrapywać ran, ani rozdzierać szat.


Dlatego

Osoby zrzeszone w EUMA-Poland postanowiły zatem, że wobec braku możliwości ekonomicznych i czasowych w korzystaniu z propozycji EUMA będą więcej czasu poświęcać problemom tego zawodu w Polsce.