BizDevOps w świecie IoT i firm produkcyjnych

Zgłębiając problematykę internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) zauważyłem pewne elementy wspólne z koncepcją BizDevOps. Cechą charakterystyczną BizDevOps jest spojrzenie na problemy z perspektywy firmy lub instytucji, w której Ops w IT stanowi de facto linię produkcyjną całej firmy, co jest typowe np. dla banków, a idea DevOps dotyczy tak naprawdę zebrania razem Developmentu z Eksploatacją (utrzymaniem), czyli rozgrywa się w dużej mierze wewnątrz IT. Inaczej mówiąc mamy tu do czynienia z sytuacją, gdy IT jest z dużym przybliżeniem tożsame ze zautomatyzowaną działalnością operacyjną w skali całej organizacji (OT na rysunku poniżej).

Natomiast perspektywa firmy produkcyjnej wyposażonej w swoje production plants jest bardziej złożona. Mamy w niej do czynienia z pogodzeniem dwóch światów OT (ang. Operational Technology) oraz IT (ang. Information Technology). OT to cała technologia zastosowana na liniach produkcyjnych (np. roboty, systemy wbudowane, czujniki, specjalizowane sieci itd.). Natomiast IT ma swoją odrębną sieć, swoje serwery itd. Te dwa światy pracują na dwóch różnych “stosach” technologicznych, przy czym OT pracuje na bardziej specjalizowanych i zamkniętych standardach przemysłowych, natomiast IT na standardach otwartych. Ilustruje to poniższy rysunek.W takiej sytuacji świat OT jest dla IT bardzo ważnym klientem wewnętrznym – drugim biznesem (Biz’), który ma swój development (Dev’) i swoje operacje (Ops’). Ten development jest oczywiście bardziej ukierunkowany na bezpośrednie zastosowania przemysłowe.

Dynamiczny rozwój internetu rzeczy zaczyna wymuszać ściślejszą współpracę pomiędzy OT i IT, w ramach której dochodzi do uwspólnienia stosów technologicznych i związanych z nimi standardów, nie mówiąc o sprawach organizacyjnych, ludzkich i kulturowych. Następuje przejście po stronie produkcyjnej na otwarte standardy IT, co oznacza silniejszą integrację Dev i Dev’, czy wręcz powstanie jednego, “cyfrowego” Dev wytwarzającego rozwiązania i oprogramowanie dla całej organizacji.

Taki układ może stanowić istotne wyzwanie przy operacjonalizacji koncepcji BizDevOps. W zależności od stopnia zaawansowania procesów integracyjnych pomiędzy OT i IT, budowa zespołów BizDevOps będzie miała mniej lub bardziej złożony charakter ze względu na większą różnorodność kompetencji, narzędzi i kultur.

Problem wart chyba dyskusji. A może został wywołany trochę na wyrost?

Zobacz też