Wymiarowanie aplikacji (ITIL) Przekierowano ze strony: application sizing ang. application sizing

Wymiarowanie aplikacji - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) czynność polegająca na wymiarowaniu sprzętu dla nowej aplikacji lub wprowadzaniu poważniejszej zmiany w działającej aplikacji. Wymiarowanie aplikacji ma na celu zapewnienie, że usługa informatyczna będzie spełniać ustalone docelowe poziomy świadczenia usług dotyczące potencjału wykonawczego i wydajności.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.