Zarządzanie aplikacjami (ITIL) Przekierowano ze strony: application management ang. application management

Zarządzanie aplikacjami
funkcja
Eksploatacja Usług
ITIL
Logo ITIL
Zarządzanie aplikacjami - funkcja odpowiedzialna za zarządzanie cyklem życia wszystkich aplikacja. Zarządzanie aplikacjami odgrywa rolę w fazach: Projektowania Usług (ang. Service Design) oraz Eksploatacji Usług (ang. Service Operation).[1]

Spis treści

Rola

Funkcja zarządzania aplikacjami jest odpowiedzialna za zarządzanie aplikacjami poprzez cały ich cykl życia. Różni się to podejście od rozwoju aplikacji jako, że zarządzanie aplikacjami obejmuje zarówno ustalenie potrzeb, projektowanie, budowanie, wdrażanie, eksploatowanie oraz optymalizowanie. Funkcja zarządzania aplikacjami jest wykorzystywana prawie przez każdy dział IT, grupę lub zespół zaangażowany w kierowanie i wspieranie procesów eksploatowania aplikacji. Funkcja ta odgrywa także ważną rolę w projektowaniu, testowaniu oraz rozwijaniu aplikacji, które w jakiejś mierze kształtują usługi IT.

Funkcja zarządzania aplikacjami znajduje zastosowanie przy wszelkiego rodzaju aplikacjach, zarówno tych własnych, jak i zakupionych. Warto nadmienić, iż wspiera ona proces podejmowania decyzji w zakresie tego czy daną aplikację lepiej zakupić czy stworzyć samemu. Jak decyzja zapadnie funkcja ta zaczyna pełnić kilka istotnych ról:
 • jest opiekunem całej wiedzy technicznej organizacji związanej z zarządzaniem aplikacjami. Wraz z procedurami zarządzania wsparciem technicznym zapewnia, że wiedza potrzebna do projektowania, testowania, rozwijania usług IT jest dostępna
 • zapewnia dostępne zasoby, wspierające usługi w ich cyklu życia. W tej roli funkcja ta gwarantuje, że zasoby są odpowiednio przygotowane oraz rozmieszczone, celem sprawnego projektowania, tworzenia, przekazywania, eksploatowania i rozwijania technologii potrzebnej do wspierania i dostarczania usług IT


Przez wykonywanie tych ról funkcja zarządzania aplikacjami jest w stanie zapewnić, aby firma miała dostęp do odpowiedniego rodzaju zasobów ludzkich, mogących zarządzać aplikacjami i tym samym sprostać oczekiwaniom biznesowym. Warto nadmienić, iż funkcja ta pełni jeszcze inne role:
 • zapewnia wsparcie przy eksploatacji IT
 • integruje cykle życia zarządzania aplikacjami z cyklami życia usług


Cele

Celami zarządzania aplikacjami są:
 • wsparcie dla procesów biznesowych organizacji poprzez identyfikowanie potrzeb funkcjonalnych i zarządczych względem aplikacji i oprogramowania
 • pomaganie w projektowaniu i wdrażaniu aplikacji oraz ciągłe wsparcie i rozwijanie tych aplikacji


Cele te są realizowane poprzez:
 • projektowanie aplikacji, które są elastyczne i efektywne kosztowo
 • zapewnienie, że wymagana funkcjonalność jest dostępna, aby osiągnąć wymagany przychód
 • organizowanie umiejętności technicznych, celem utrzymania eksploatacji aplikacji na optymalnym poziomie
 • wykorzystanie umiejętności technicznych do szybkiego diagnozowania i rozwiązania awarii technicznych


Cykl życia zarządzania aplikacjami

ITIL jest przede wszystkim skoncentrowany na całościowym zarządzaniu aplikacjami, jako integralnymi częściami usług IT, bez względu na to czy są one rozwijane w ramach organizacji, czy zakupione od zewnętrznej firmy.

Procesy rozwijania aplikacji czy zarządzania usługami informatycznymi muszą zostać ze sobą połączone na każdym etapie cyklu życia procesów, jako część strategii dostarczania usług IT, wspierających organizację biznesową. Rozwój aplikacji oraz ich eksploatacja są częścią tego samego cyklu i oba aspekty funkcji zarządzania aplikacjami powinny być angażowane na każdym poziomie:
 1. Wymagania i potrzeby - wymagania względem funkcjonalności i wykorzystania zostaną zgromadzone i uzgodnione.
 2. Projektowanie - potrzeby są zamienione na gotowe rozwiązania
 3. Tworzenie - aplikacja zostaje na tym etapie zmontowana, przetestowana i gotowa do wdrożenia
 4. Wdrażanie - etapie wpuszczenia aplikacji do środowiska IT
 5. Eksploatacja - wykorzystywanie aplikacji do dostarczania usługi IT danej firmie
 6. Optymalizacja - pomiar poziomu wydajności usługi porównanie z celami - jeśli sytuacja tego wymaga stworzenie usprawnień


Rozwój aplikacji vs. Zarządzanie aplikacjami

Czasami, zespoły lub całe oddziały ds. zarządzania aplikacjami oraz rozwoju aplikacji działają jako niezależne jednostki organizacyjne. Każda z nich zarządza swoim własnym środowiskiem w sobie wygodny sposób i posiadając własne formy powiązania z organizacją biznesową.

Niegdyś te dwa obszary blisko współpracowały ze sobą, przy jednoczesnym wzroście presji ze strony firm, by być bardziej wyczulonymi na ich potrzeby. Obecnie rozwój aplikacji może stać się bardziej odpowiedzialne za sukces eksploatowania aplikacji, zaprojektowanych w ramach tej funkcji, podczas gdy zarządzanie aplikacjami przesuwa się w kierunku większego zaangażowania w rozwijanie tych aplikacji. Takie podejście nie zmienia kluczowych ról tych grup, ale wymaga znacznie bardziej zintegrowanego podejścia do funkcji pełnionych w ramach rozwoju aplikacji czy zarządzania aplikacjami. Różnice przedstawia zaś poniższa tabela.

Rozwój aplikacjiZarządzanie aplikacjami
Natura działańJednorazowy zestaw działań mających na celu zaprojektowanie oraz stworzenie rozwiązań aplikacyjnych.Trwały zestaw działań podejmowanych w celu zarządzania aplikacjami przez cały ich cykl życia.
Zakres działalnościAplikacje stworzone wewnątrz organizacji.Aplikacje stworzone w organizacji, jak i zakupione w firmie zewnętrznej.
Podstawowe celeUżyteczność, funkcjonalność - to co robi aplikacja jest bardziej ważne, niż to jak działa.Użyteczność oraz gwarancja, funkcjonalność, sposoby dostarczania, aspekty związane zarządzalnością
Tryb zarządzaniaWiększość działań rozwojowych podejmowanych jest w ramach projektów, gdzie kładzie się nacisk na dostarczenie określonych jednostek pracy do dokumentacji w wyznaczonym czasie i w zgodzie z budżetem. Oznacza to, że czasem bywa trudnym dla programistów zrozumieć to i tworzyć aplikacje dla bieżących operacji, szczególnie gdy nie są oni gotowi wspierać aplikację, po tym jak przejdą do następnego projektu.Większość prac odbywa się w formie rutynowo powtarzanych procedur a przy projektach pracuje stosunkowo mało ludzi. W tym przypadku personel operacyjny ma trudności z zaangażowaniem się w procesy projektowe.
PomiaryPersonel jest wynagradzany głównie za kreatywność oraz wykonanie danego projektu.Personel wynagradzany jest za regularność prac oraz za przeciwdziałania nieoczekiwanym zdarzeniom.
KosztaProjekty rozwojowe są stosunkowo łatwe do ocenienia z powodu znajomości zasobów i ich cen i tym samym powiązania ich ze specyfikacja danej aplikacji albo usługi IT.Ciągłe zarządzanie aplikacjami potrzebuje zróżnicowanych kosztów, gdyż zasoby są wykorzystywane przez rożne procesy, funkcje.
Cykle życiaPersonel ds. rozwoju koncentruje się skupić się na tych cyklach życia rozwoju oprogramowania, które podkreślają zależności skutecznego działania, ale nie określają odpowiedzialności za ten proces.Personel zaangażowany w ciągłe zarządzanie zazwyczaj kontroluje do dwóch etapów eksploatacji czy rozwoju.


Zobacz też

Pozostałe procesy Eksploatacji Usług:

Funkcje Eksploatacji Usług:

Bibliografia

 • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

 • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.