P3M3 Przekierowano ze strony: and Project Management Maturity Model ang. Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model

P3M3
model
Zarządzanie dojrzałością
Logo P3M3
WłaścicielCabinet Office (dawniej OGC)
RozpowszechnianieWydawnictwo TSO
Powstanie2006 r.
Aktualna wersja2008 r.
CertyfikacjaAPM Group
SpołecznośćBPUG
Podstawowy schemat

Oficjalna strona internetowa


P3M3 - model dla zorganizowania najlepszych praktyk w organizacji. Pomaga organizacjom w radzeniu sobie z najważniejszymi aspektami zarządzania portfelem, programami i projektami. Zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedniej jakości i pomyślnych wyników, ogranicza natomiast prawdopodobieństwo negatywnych skutków ryzyka.

Spis treści

Rozwój standardu

P3M3 należy do Cabinet Office (dawniej OGC), który stara się wspierać organizacje z sektora publicznego w podnoszeniu ich wydajności, osiąganiu lepszych obrotów i osiąganiu sukcesów dzięki dobrym programom i projektom. P3M3 powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie firm względem możliwości badania dojrzałości w zakresie programów i portfelów. W tym czasie modele PMMM i PRINCE2MM stały się niewystarczające. W 2006 roku pojawił się jednak nowym model, spełniający oczekiwanie firm - P3M3.

Poziomy opisane w P3M3 pozwalają ustalić jak można strukturalizować kluczowe obszary procesów w celu zdefiniowania postępów w potencjale biznesowym firmy, który może zostać wykorzystany do osiągnięcia celów i zaplanowania przyszłych procesów rozwoju. P3M3 obejmuje nie tylko działania z zakresu zarządzania projektami na poziomie indywidualnym, ale także te działania która wpisane są w całość działania firmy, mających na celu tworzenie, utrzymanie i rozwój programów, procedur oraz całej infrastruktury projektowej.

Zastosowanie

P3M3 w wersji 2.1 można wykorzystać na kilka sposobów:
 • aby zrozumieć kluczowe praktyki wchodzące w skład efektywnych procesów zarządzania portfelem, programami i projektami
 • w ramach portfeli, programów i projektów, P3M3 daje okazję do oceny 7 niezbędnych elementów, znanych pod nazwą perspektyw procesu
 • aby określić kluczowe praktyki wymagające utrwalenia w organizacji celem osiągnięcia kolejnego poziomu dojrzałości
 • aby zrozumieć i udoskonalić zdolność do zarządzania programami i projektami w sposób bardziej efektywny w przyszłości


Modele oceny

Model P3M3 obejmuje trzy modele, które umożliwiają niezależną ocenę. Między modelami nie istnieją żadne zależności, tak więc przykładowo może okazać się, że organizacji łatwiej przychodzi zarządzanie programami niż projektami. Modele te są następujące:
 • Zarządzanie portfelem - (ang. Portfolio Management, PfM3)
 • Zarządzanie programami - (ang. Programme Management, PgM3)
 • Zarządzanie projektami - (ang. Project Management, PjM3)


Dla każdego z tych modeli opracowano siedem obszarów wiedzy:
 • kontrola zarządcza (ang. management control) - miara tego w jakim stopniu firma kontroluje swoją działalność
 • zarządzanie korzyściami (ang. benefits management) - miara tego, jak firma organizuje proces kontroli i podnoszenie wydajności zwrotu z inwestycji
 • zarządzanie finansami (ang. financial management) - miara możliwości firmy w zakresie zarządzania i kontrolowania inwestycji
 • zarządzanie interesariuszami (ang. stakeholder management) - sposoby komunikowania się firmy z interesariuszami w celu zmniejszenia ryzyka
 • strategiczne administrowanie (ang. organizational governance) - miara powiązań działań firmy z jej strategią
 • zarządzanie ryzykiem (ang. risk management) - miara określająca sposoby rozpoznania przez firmę ryzyka negatywnego i pozytywnego
 • zarządzanie zasobami (ang. resource management) - określa w jakim stopniu firma wykorzystuje swoje zasoby oraz minimalizuje wpływ niedoborów oraz nadmiar dostaw


Poziomy dojrzałości

Poziomy opisane w danym modelu P3M3 pokazują, w jaki sposób kluczowe obszary procesów można zorganizować hierarchicznie, żeby zapewnić stany przejściowe w organizacji pragnącej określić realistyczne i rozsądne cele doskonalenia. Poziomy te ułatwiają organizacji przejście ze stanu niedojrzałości w stan dojrzałości i osiągnięcie zdolności do zarządzania inicjatywami w oparciu o standardowy, zdefiniowany proces - zgodnie z określonymi potrzebami biznesowymi. Pięć zorganizowanych poziomów dojrzałości to:
 1. Świadomość procesu (ang. awareness of process)
 2. Powtarzalny proces (ang. repeatable process)
 3. Zdefiniowany proces (ang. defined process)
 4. Zarządzany proces (ang. managed process)
 5. Zoptymalizowany proces (ang. optimised process)


Zobacz też

Pozostałe komponenty Najlepszych Praktyk Zarządzania (BMP):

Bibliografia

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.