Modelowanie analityczne (ITIL) Przekierowano ze strony: analytical modelling ang. analytical modelling

Modelowanie analityczne - technika przewidywania zachowania usługi IT lub elementu konfiguracji (ang. CI) wykorzystująca modele matematyczne. Modele analityczne wykorzystywane są w procesach zarządzania potencjałem wykonawczym i zarządzania dostępnością (ang. AM).[1]

Modelowanie analityczne występuje w następujących fazach:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.