Ageizm Przekierowano ze strony: ageism ang. agism, ageism

Ageizm - dyskryminacja ze względu na wiek. Najczęściej (choć nie zawsze) dotyczy problemów na rynku pracy, zarówno z jej znalezieniem jak i utrzymaniem. Ageizm dotyka ludzi starszych, postrzeganych często jako niepotrzebnych. Można go zaobserwować np. w lekceważącym traktowaniu osób starszych. W Polsce ofiarami ageizmu najczęściej padają kobiety po 35 roku życia oraz mężczyźni po 45 roku życia[1]. W badaniu przeprowadzonym dla University of Kent w Anglii, 29% osób badanych przyznało, że cierpiało z powodu ageizmu. To wyższy wynik niż w przypadku dyskryminacji ze względu na płeć czy rasę.

Gdy dyskryminacja odnosi się do ludzi młodych nazywana jest adultyzmem.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.