Akredytowany (ITIL) Przekierowano ze strony: accredited ang. accredited

Akredytowany - oficjalnie upoważniony do pełnienia określonej roli. Na przykład organ akredytowany może być upoważniony do prowadzenia szkoleń lub do przeprowadzania audytów[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.