Rozliczalność Przekierowano ze strony: accountability ang. accountability

Rozliczalność – jedna z podstawowych funkcji bezpieczeństwa zapewniająca, że określone działanie dowolnego podmiotu może być jednoznacznie przypisane temu podmiotowi. W bezpieczeństwie teleinformatycznym funkcja ta jest realizowana najczęściej za pomocą różnych form rejestrowania zdarzeń (logowania) w połączeniu z ochroną integralności, niezaprzeczalności oraz autentyczności zapisów w rejestrze.

Zobacz też

Bibliografia

Rozliczalność, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.