Opiekun klienta (ITIL) Przekierowano ze strony: account manager ang. account manager

Opiekun klienta - rola w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) podobna do roli menedżera ds. relacji z biznesem (ang. BRM) obejmująca jednak więcej aspektów handlowych. Najczęściej stosowana przez dostawców usług typu III w kontaktach z klientami zewnętrznymi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.