Kryteria akceptacji (PRINCE2) Przekierowano ze strony: acceptance criteria ang. acceptance criteria

Kryteria akceptacji - uporządkowana według priorytetu lista kryteriów, które musi spełnić produkt projektu zanim zostanie zaakceptowany przez klienta, tj. lista cech określonych w kategoriach mierzalnych, które musi mieć grupa produktów, aby była akceptowalna dla kluczowych interesariuszy. Ich określenie powinno pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytanie: "jak udowodnimy, czy i kiedy produkt projektu został skończony i czy jest akceptowalny dla klienta?"[1]

Spis treści

Skład

Kryteria akceptacji mogą być różne w zależności od typu produktu końcowego. Przykładowe:
 • terminy docelowe,
 • główne funkcje,
 • wygląd,
 • personel potrzebny do użycia lub eksploatacji produktu i stopień jego przygotowania,
 • wydajność lub osiągi,
 • zdolności produkcyjne (przetwórcze, pojemność),
 • dokładność,
 • dostępność,
 • niezawodność,
 • koszt wytworzenia,
 • koszt eksploatacji,
 • bezpieczeństwo,
 • łatwość użytkowania,
 • terminy.


Ułożenie ich w kolejności według priorytetów może okazać się pomocne w przypadkach, kiedy trzeba znaleźć kompromis pomiędzy niektórymi z kryteriów - na przykład: wysoką jakością, wczesną dostawą i niskim kosztem. W takiej sytuacji poświęcenie jednego z nich może być niezbędne dla osiągnięcia pozostałych dwóch.

Pochodzenie/Źródło

Kryteria akceptacji pochodzą od:

Kryteria akceptacji powinny być uzgodnione pomiędzy dostawcą a klientem w czasie procesu przygotowywania projektu oraz udokumentowane jako część opisu produktu projektu. Warto zwrócić uwagę, że na tym etapie szczegółowe rozumienie produktów projektu może jeszcze nie być znane.

Dlatego kryteria często zostają dopracowane i uzgodnione dopiero w kolejnym procesie inicjowania projektu, a następnie testowane na zakończenie każdego etapu zarządczego. Po ich sfinalizowaniu w ramach opisu produktów projektu, poddawane są kontroli zmian i mogą być modyfikowane jedynie za zgodą Komitetu Sterującego.

Kryteria jakości

 • Wszystkie kryteria są mierzalne,
 • Każde kryterium traktowane niezależnie jest realistyczne.
 • Wszystkie kryteria traktowane łącznie są realistyczne.
 • Podane kryteria tworzą kompletną listę, która pozwala określić, co stanowić będzie produkt możliwy do zaakceptowania przez klienta.


Uwagi

W wielu przypadkach Kryteria akceptacji są takie same, jak kryteria jakości zawarte w Opisie Produktu Końcowego Projektu.

Zobacz też

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.