Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarneRozwiązanie umowy o pracę, bez wypowiedzenia, przez pracodawcę z winy pracownika.

Spis treści

Szczegóły postępowaniaPracodawca może zwolnić pracownika w trybie dyscyplinarnym, gdy ten:
  • ciężko (świadomie i w sposób zawiniony) naruszył obowiązki pracownicze oraz stworzył zagrożenie dla interesów pracodawcy (np. stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym, ubliżał podwładnym, porzucił pracę, wykorzystał w sposób niedozwolony stanowisko służbowe do celów prywatnych, dokonał kradzieży mienia pracodawcy itp.);
  • popełnił przestępstwo stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  • utracił z własnej winy uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku (np. kierowcy odebrano prawo jazdy, lekarz utracił prawo do wykonywania zawodu).


Uwarunkowania prawneRozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić później niż po upływie miesiąca od chwili uzyskania przez pracodawcę informacji o zaistnieniu zdarzeń uzasadniających ten tryb zwolnienia pracownika. Jeśli w przedsiębiorstwie działają związki zawodowe, pracodawca powinien zasięgnąć ich opinii przed podjęciem decyzji o zwolnieniu dyscyplinarnym.

Zobacz też

Bibliografia

Zwalnianie pracowników na Encyklopedii Zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.