Zwinne zarządzanie projektami ang. agile management, agile project management, ADP

Zwinne zarządzanie projektami (adaptacyjne zarządzanie projektami) - grupa metod zarządzania projektami pozwalającą, w odróżnieniu od innych, na natychmiastowe rozpoczęcie, uporządkowane poprowadzenie i zakończenie z sukcesem projektów kierując się cały czas przepływem wartości dodanej dla odbiorcy produktów projektu. Można także powiedzieć, że jest to iteracyjna metoda określania wymagań dla realizacji projektów rozwoju technologii informacyjnych i sprzętowych, w sposób elastyczny i wysoce interaktywny. Tak działa np. Zwinne programowanie.

Spis treści

Rozwój standarduAgile project management obecnie już od wielu lat gości w środowisku biznesowym. PMI czyli Project Management Institute przeprowadził badanie wedle którego okazało się, że w 2008 roku ponad 12% firm korzystało z Agile w swoich organizacjach. Do 2011 wiele się zmieniło, bowiem już ponad 27% firm zatrudniało ludzi odpowiedzialnych za kierowanie projektami w duchu metody Agile. Jest to dowód na to, że metoda Agile nadal zyskuje swoich sympatyków.

Kiedy to wszystko się jednak zaczęło? W odpowiedzi na wyjątkowe wyzwania związane z projektowaniem procesów rozwoju oprogramowania, programiści zaczęli używać technik zarządzania tymi projektami, a podobnymi do Agile już ok. 1950 roku. W 1990 r., techniki te były już szeroko znane jako alternatywne podejścia do zarządzania projektami. Ważnym wydarzeniem w historii Agile było jednakże stworzenie w 1986 r. przez Kena Schwabera oraz Jeffa Sutherlanda terminu oraz całej metodyki prowadzenia projektów Scrum. W metodyce tej rozwój produktu podzielony był na mniejsze, trwające od dwóch do sześciu tygodni, fazy zwane sprintami następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem projektu był w stanie dostarczyć działający prototyp projektu. Stworzenie tego było z kolei odpowiedzią na problemy, jakie wymienieni młodzi wtedy ludzie mieli ze swoimi menedżerami ds. projektów - problemy, które należało szybko rozwiązać.

Swój ostateczny kształt Agile project management uzyskał dzięki "Manifest Agile Software Development", który został formalnie spisany jako dokument w lutym 2001 roku, w USA. Była to deklaracja wspólnych zasad dla zwinnych metodyk tworzenia oprogramowania.

Zastosowanie

Podstawowymi zasadami zwinnego zarządzania projektami są wydajność, zdolności adaptacyjne i współpraca. Programiści Agile muszą ponadto ściśle współpracować ze swoimi klientami, aby zapewnić stałą powtarzalność pracy nad danym produktem, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do opinii i potrzeb klienta.

Agile jest ogólnie skuteczną formą zarządzania projektami, ale wymaga to oczywiście znacznej dyscypliny i koordynacji ze względu na brak ściśle określonych struktur. Z tego powodu, metody Agile mogą nie być odpowiednie dla tych projektów które mają jasno sprecyzowane cele lub tych bardzo dużych projektów, które ze względu na swój charakter, wymagają znacznego nakładu technologicznego. Metody Agile nie będą równiez przydatne przy małych projektach lub takich, które są zbyt skomplikowane by były zrozumiane przez klienta przed etapem testów.

Miejscem, gdzie metody zwinne znajdują z kolei najlepsze zastosowanie są te środowiska, w których występuje niepewność. Na przykład wszelkiego typu projekty innowacyjne lub projekty dla bardzo szybko zmieniających się rynków np. internet. W takich wypadkach nie ma możliwości dokładnego zaplanowania całości projektu w sensownym czasie. W takim wypadku można albo planować dokładnie, bo tak jest bezpiecznej, i odkładać start projektu w nieskończoność albo zacząć działać szybko w zgodzie z wymogami rynku, w oparciu o niepełne plany.

Metody zwinne dają zestaw narzędzi pozwalający na rozpoczęcie projektów w nie będąc pewnym całego planu osiągnięcia celów projektu. Dają także możliwość usystematyzowania prac nad takim projektem w sposób, który gwarantuje, że zespół mimo braku posiadania pełnego planu pozostanie na właściwej drodze i będzie wykonywał właściwe zadania.

Opis, pojęcia, techniki

Metody zwinnego zarządzania projektami są tak skonstruowane, że mimo braku pewności co do dróg osiągnięcia celów projektu jeden parametr jest cały czas w punkcie skupienia zarówno kierownictwa projektu, jak i każdego członka zespołu. Tym parametrem jest przepływ dodanej wartości biznesowej dla odbiorcy produktów projektu - klienta.

Ta jedna cecha stanowi, że w połączeniu z elastycznością tego rozwiązania projekty realizowane metodami zwinnymi mają zdecydowanie większe szanse zakończyć się sukcesem. Obecnie kilka metod programowania jest powiązanych z Agile, w tym Scrum i Programowanie ekstremalne.

Warto zaznaczyć, że Agile ma swoje wady. Wielu uważa, że nie skaluje się odpowiednio, dlatego duże projekty software'owe są nadal prowadzone w modelu kaskadowym. Co więcej, główna siła i przydatność Agile wynika z jego zdolności do radzenia sobie z częstymi zmianami i nie oferuje żadnych przewag nad modelem kaskadowym, jeśli chodzi o klasyczne projekty, gdzie wymagania są stałe, a elastyczność nieprzydatna.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 10 grudnia 2016 r.