Zwalnianie pracowników

Zwalnianie pracowników – szeroko rozumiany proces przemieszczenia się pracownika na zewnątrz organizacji. Jeden z elementów alokacji zasobów ludzkich w organizacji. Może to być proces dobrowolnego odejścia z firmy lub odejścia przymusowego.

Rodzaje zwolnień pracownikówOdejście z pracy na zasadzie zwolnienia dzielimy na trzy główne kategorie:
  • zwolnienie z inicjatywy pracownika (odejście dobrowolne);
  • zwolnienie na zasadzie porozumienia stron;
  • zwolnienie z inicjatywy pracodawcy (odejście przymusowe):
    • zwolnienie w wyniku negatywnej oceny pracownika
    • zwolnienie spowodowane przyczynami organizacyjnymi


Zwolnienie z inicjatywy pracownika

Tego typu zwolnienie ma miejsce gdy to sam pracownik dokona podsumowania swojego zaangażowania w rozwój firmy, wkładów ponoszonych w ten rozwój i korzyści osiąganych w ramach świadczenia tej pracy i bilans okaże się niekorzystny dla pracownika. Nie zawsze taki bilans skutkuje od razu zwolnieniem. Wiele zależy od stanu zdrowia jednostki, wieku czy sytuacji na rynku pracy. Bywa też, że bilans okaże się pozytywny, ale pracownik odchodzi, ponieważ szuka bardziej kreatywnego środowiska pracy, chce rozwijać własną karierę zawodową czy zarabiać więcej. Wiele zależy od potencjalnych możliwości jakie daje rynek pracy, indywidualnych motywacji pracownika czy jego zadowolenia z dotychczasowej pracy.

Zwolnienie za porozumieniem stron

Zwolnienie to opiera się na wspólnej decyzji pracownika i pracodawcy, będącej skutkiem istotnej zmiany sytuacji pracownika i jego warunków pracy, które wymuszają znalezienie pewnego porozumienia. Tego typu zwolnienie najczęściej dotyczy kadry kierowniczej lub kluczowych dla firmy specjalistów, którzy pełnili ważną rolę w rozwoju firmy i ich praca była bardzo ceniona, lecz zmienił się w międzyczasie profil firmy i ich umiejętności nie będą dłużej potrzebne lub też sami wypalili się zawodowo. Obie strony szukają zatem sposobu na przyjazne rozstanie. Może to być połączone z zagwarantowaniem pracownikowi odprawy pieniężnej lub wsparciem w poszukiwaniu nowego miejsca zatrudnienia.

Zwolnienie w wyniku negatywnej oceny

Jest ono wynikiem negatywnego bilansu wkładu i korzyści, wynikających z zatrudnienia danego pracownika. Zdarzają się okoliczności tłumaczące obniżenie efektywności danego pracownika i wtedy pracodawca musi umożliwić pracownikowi przetrwanie owego kryzysu. Jeśli trwa on jednak za długo lub powtarza się zbyt często, zwolnienie jest jedynym wyjściem. Może ono nastąpić oczywiście nie tylko z powodu wkładu pracy, ale także z braku zachowań zgodnym z regulaminem pracy czy zasadami życia społecznego.

Zwolnienie z przyczyn organizacyjnych

Ten typ zwolnienia może też określić jako redukcja zatrudnienia. Może ono być efektem złej sytuacji rynkowej firmy lub dążeń organizacji do wprowadzenia racjonalnej struktury zatrudnienia. Wyróżnić z kolei możemy:
  • zwolnienie indywidualne - spowodowane likwidacją stanowiska lub połączeniem stanowisk
  • Zwolnienie grupowe - związane z kompleksowymi zmianami organizacyjnymi. Powinny być przygotowywane na podstawie specjalnych planów społecznych i programów zwolnień grupowych np. Outplacement.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.