Zobrazowanie i komunikowanie lepszej przyszłości (MSP) ang. envisioning and communicating a better future

Zobrazowanie i komunikowanie

lepszej przyszłości
zasada
MSP
Logo MSP


Zobrazowanie i komunikowanie lepszej przyszłości – jedna z zasad MSP. Stwierdza ona, że aby program miał szanse na sukces, przywódcy programu muszą najpierw opisać w jasny sposób wizję przyszłości, zakomunikowania i zbudowania wokół niej zaangażowania interesariuszy.

Spis treści

Wizja

Wizja programu powinna zostać opracowana we wczesnej części programu a następnie uaktualniana tak, by stanowić jedno z podstawowychnarzędzi, służących do zapewnienia orientacji strategicznej programu.

Efektywne komunikowanie wizji programu interesariuszom i ich angażowania w realizację programu jest częścią stałej odpowiedzialności liderów programu.

Program, który przebiega bez jasno określonej wizji, ryzykuje, że interesariusze nie będą rozumieli przyszłych zamiarów, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo osiągnięcia zakładanych celów.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.