Zmiana normalna (ITIL) ang. normal change

Zmiana normalna - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) zmiana niebędąca zmianą pilną ani standardową. Zmiana zwykła realizowana jest w ramach zdefiniowanych kroków procesu zarządzania zmianą.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.