Zmiana (ITIL) ang. change

Zmiana - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) dodanie, modyfikacja lub usunięcie czegokolwiek, co mogłyby mieć wpływ na usługi informatyczne. Pojęcie zmiany obejmuje swym zakresem, każdą zmianę w: architekturze, procesach, narzędziach, miarach i dokumentacji, jak również zmiany w usługach informatycznych i innych elementach konfiguracji (ang. CI-s).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.