Zlecenie produkcyjne

Zlecenie produkcyjne - dokument określający jaki wyrób będzie produkowany. Określa także z czego i w jaki sposób będzie on wytwarzany. Zlecenia produkcyjne mogą być tworzone bezpośrednio z zamówień obcych lub z ustalonego planu produkcji. Podstawą są dokumenty określane mianem zleceń produkcyjnych, które informują o zamiarze wyprodukowania wyrobu w określonym celu, o określonej jakości, ilości i w określonym czasie.

Spis treści

Typy zleceń produkcyjnychW zależności od możliwości zlecenia i rodzaju wprowadzanych danych wyróżnić można następujące typy zleceń:
 • Standardowe zlecenia produkcyjne - służą do produkowania wyrobów zgodnie z ustaloną recepturą;
 • Specjalne zlecenia produkcyjne - przy ich pomocy można produkować wyroby nieposiadające zdefiniowanej receptury lub wprowadzić zmiany receptury;
 • Szybkie zlecenia produkcyjne - pozwalają na szybką realizację produkcji oraz rejestrację rzeczywistego zużycia. Mogą one służyć do realizacji zbiorczych zamówień lub produkcji ciągłej;
 • Pośrednie zlecenia produkcyjne - są używane do wprowadzania materiałów i godzin niezwiązanych bezpośrednio z wyprodukowaniem wyrobów przyjmowanych do magazynu.


Tworzenie zlecenia produkcyjnegoZlecenia produkcyjne dzieli się na:
 • wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży;
 • wygenerowane na podstawie analizy sprzedaży;
 • wypisane "ręcznie" przez operatora.


FunkcjeZlecenie produkcyjne służy do:
 • ewidencji produkcji określonego wyrobu zgodnie z ustalonym procesem technologicznym i specyfikacją materiałową;
 • kalkulacji normatywnych kosztów zleconej produkcji;
 • ewidencji rzeczywistych kosztów zleconej produkcji;
 • kalkulacji zapotrzebowania na materiały;
 • zaplanowania produkcji w czasie z uwzględnieniem zdolności produkcyjnej stanowisk pracy.


ZawartośćDokument zlecenia produkcyjnego powinien zawierać informacje:
 • numer - numery zleceń produkcyjnych składają się z 6 znaków przed znakiem "/" (prefiks) i 3 znaków po znaku "/" (sufix). Prefix oznacza numer kolejny zlecenia, sufix oznacza numer kolejnego podzlecenia;
 • nazwę;
 • termin realizacji;
 • opis;
 • określenie grupy zleceń oraz jednostki organizacyjnej (oddziału, zakładu) odpowiedzialnej za realizację;
 • lista produktów do wytworzenia;
 • odbiorcę.


EtapyDrogę jaką pokojuje zlecenie produkcyjne możemy podzielić na etapy:
 • Zarejestrowane/W przygotowaniu - W zleceniach zarejestrowanych określone są:
  • termin zapotrzebowania na dany wyrób;
  • odbiorca;
  • wielkość produkcji;
  • planowana data rozpoczęcia i zakończenia produkcji;
  • lista materiałowa;
  • proces technologiczny.
 • Otwarte/Produkcja - są to zlecenia zatwierdzone i przekazane do realizacji;
 • Wstrzymane - otwarte zlecenia produkcyjne, których z określonych powodów nie można w danym terminie realizować mogą być wstrzymane; Wstrzymanie zlecenia nie powoduje odblokowania zapasu zarezerwowanego dla produkcji;
 • Anulowane - anulowanie zlecenia powoduje odblokowanie zarezerwowanych zapasów;
 • Zamknięte - zlecenie produkcyjne można zamknąć po skompletowaniu produkcji i zarejestrowaniu wszystkich dokumentów rzeczywistego zużycia materiałów i kosztów pracy oraz dokumentów przychodu z produkcji.


Zobacz też

Bibliografia

 • Ireneusz Durlik: Inżynieria zarządzania: strategia i projektowanie systemów produkcyjnych w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1993 r.
 • Damian Tosnowiec: Zlecenie produkcyjne, Encyklopedia zarządzania
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.