Zielone kołnierzyki ang. green-collar worker

Zielone kołnierzyki (zielone miejsca pracy) - pracownicy zawodów powstałych w wyniku włączenia zasady zrównoważonego rozwoju w procesy modernizacyjne. Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii, budownictwa i gospodarki odpadami. Ich rozkwit związany jest z rosnącym przekonaniem, że zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka, więc ich zahamowanie wymaga zmian ekonomicznych, zapewniających zachowanie środowiskowego dobrostanu i zapewnienie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych oraz pracujących w sektorach, które obecnie przyczyniają się w największy sposób do globalnego ocieplenia (takich jak przemysł samochodowy czy też wydobycie węgla). Zielone miejsca pracy są elementem Zielonego Nowego Ładu.

Spis treści

Badania

Największy wzrost sektora zielonych miejsc pracy (szacowanych w Europie na 3,4 miliona, dla porównania sektor samochodowy – 2,7 miliona)[1] przypadł na lata 2001-2006 w Niemczech, podczas rządów koalicyjnych SPD i Zielonych. Badania Worldwatch Institute wskazują, że zainwestowanie przez ówczesny rząd w docieplenie budynków oraz wyposażanie ich w instalacje OZE 5,2 miliarda dolarów przyniosło całkowite inwestycje o wartości 20,9 miliarda dolarów oraz przyczyniło się do powstania i utrzymania 140 tysięcy miejsc pracy. Dzięki temu programowi roczne emisje gazów cieplarnianych, pochodzące z budynków spadły o 2%. Około 4 miliardy z zainwestowanych przez rząd środków odzyskano dzięki uzyskaniu wyższych podatków z inwestycji podnoszących energooszczędność budynków, a ponadto uniknięto konieczności wypłacania zasiłków dla osób bezrobotnych. W 2005 roku czerwono-zielona koalicja zwiększyła finansowanie programu do poziomu prawie 2 miliardów dolarów rocznie. Inwestycja doprowadziła do powstania około 145 tysięcy dodatkowych pełnoetatowych miejsc pracy w roku 2006. Docieplanie budynków jest jednym z kluczowych elementów strategii niemieckiego rządu, dążącej doredukcji emisji o 40 procent do 2020 roku[2]. Inny dynamicznie rozwijający się sektor tworzący zielone miejsca pracy to energetyka odnawialna, w której zatrudnienie ma w Niemczech obecnie 285 tysięcy osób[3].

Badania Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wskazują, że odpowiednio przeprowadzona reforma rynku pracy, dostosowująca go do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, może stworzyć wystarczającą ilość miejsc pracy, by zamortyzować zmniejszenie się ich w bardziej szkodliwych ekologicznie sektorach gospodarki i jednocześnie zwiększyć zatrudnienie na rynku pracy poprzez dodatkowe Etaty dla osób bezrobotnych.[4]

Szacuje się, że zwiększanie efektywności energetycznej o 1% rocznie przez dziesięć lat spowoduje powstanie i utrzymanie 200 tysięcy nowych miejsc pracy w całej Unii Europejskiej w tym okresie. Dodatkowe pełne etaty mogą powstać dzięki większym inwestycjom w energetykę wiatrową – przy rocznej produkcji 1 terawatogodziny powstaje od 918 do 2400 miejsc pracy, podczas gdy przy wytworzeniu tej samej ilości energii w elektrowni jądrowej powstaje ich 75, w gazowej – 250 do 265, a w węglowej – 370. W tej gałęzi gospodarki już dziś zatrudnione jest 73800 osób w Niemczech i 35000 w Hiszpanii. Dodatkowe możliwości pojawiają się przy okazji kursów i szkoleń, pomagających w zdobyciu odpowiednich kwalifikacji i przekwalifikowaniu się.[5]

Program Środowiskowy ONZ

Zgodnie z badaniem z 2008 roku, przygotowanym przez Worldwatch Institute i finansowanym z Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP), globalne wysiłki na rzecz zwalczania zmian klimatu mogą przyczynić się do pojawienia się w nadchodzących dekadach milionów zielonych miejsc pracy. Badanie wykazało, że globalny rynek produktów i usług związanych ze środowiskiem podwoi się, z obecnych 1,37 biliona dolarów rocznie, do 2,74 bilionów dolarów do roku 2020. Szczególnie ważna, z punktu widzenia dostaw energii, będzie branża energii odnawialnej. W ostatnich latach, około 2,3 miliona osób znalazło pracę w zawodach związanych z energią odnawialną, a przewidywane inwestycje na 630 miliardów dolarów do roku 2030, przełożą się na co najmniej 20 milionów dodatkowych miejsc pracy.

Konferencja Burmistrzów USA

W 2008 roku, Konferencja Burmistrzów USA opublikowała raport, w którym stwierdziła, że gospodarka Stanów Zjednoczonych obecnie generuje 750 tysięcy zielnych zawodów, a w ciągu najbliższych 30 lat nacisk na energię odnawialną może zaowocować wzrostem do ponad 4,2 milionów miejsc pracy. Inżynieria, badania i prace konsultingowe obecnie dominują wśród zielonych miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych i mogą wzrosnąć o 1,4 miliona do roku 2038. Produkcja odnawialnej energii stworzy 1,23 miliona miejsc pracy, paliwa alternatywne 1,5 miliona, a modernizacje budynków kolejne 81 tysięcy miejsc pracy.Raport zauważa również, że ​​większość dzisiejszych zawodów osadzona jest na obszarach metropolitalnych, w których prym wiodą New York, Washington D.C., Houston (Teksas) i Los Angeles (Kalifornia). [6]

Zobacz teżLinki zewnętrzne

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.