Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami (obszar ISO/IEC 27002) ang. Compliance

Zgodność z wymaganiami

prawnymi i własnymi standardami
obszar
ISO/IEC 27002
Logo ISO/IEC
Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami - obszar bezpieczeństwa w normie ISO/IEC 27002.

Zobacz też

Bibliografia

ISO/IEC 27002, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 17 października 2015 r.