Zestawienie wymagań (ITIL) ang. statement of requirements, SOR

Zestawienie wymagań - dokument w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zawierający wszystkie wymagania dla zakupu produktu, bądź nowej lub zmienionej usługi informatycznej.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.