Zestawienie statusu produktów (PRINCE2) ang. product status account

Zestawienie statusu produktów - raport o statusie produktów. Potrzebne produkty mogą być wyszczególnione za pomocą identyfikatora lub części projektu, w ramach której zostały wytworzone.[1]

Spis treści

Cel

Zestawienie statusu produktów dostarcza informacji o stanie produktów w określonych granicach. Granice te mogą byc zmienne, np. zestawienie może dotyczyć całego projektu, pojedynczego etapu albo określonego obszaru projektu. Jest szczególnie przydatne, gdy Kierownik Projektu zamierza potwierdzić numery wersji produktów.

Skład

Skład zestawienia może się zmieniać, choć zwykle zawiera następujące informacje:
  • nazwa projektu,
  • typ produktu,
  • identyfikator produktu,
  • numer wersji.


Zestawienie może dodatkowo dostarczyć dla każdego produktu następujące informacje:

Pochodzenie

Zapisy Obiektów Konfiguracji

Kryteria jakości

  • Zestawienie obejmuje wszystkie wymagane obiekty.
  • Zestawienie jest dokładne.


Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.