Zespół zarządzania projektem (PRINCE2) ang. project management team

Zespół zarządzania projektem - cała struktura zarządzania projektem złożona z Komitetu Sterującego, Kierownika Projektu, wraz z wszelkimi rolami Kierownika Zespołu, Nadzoru Projektu i Wsparcia Projektu.[1]

Dla właściwego funkcjonowania zespołu zarządzania projektem powinno się zapewnić:
  • reprezentację interesariuszy ze strony biznesu; dostawcy i użytkownika,
  • odpowiednie zarządzanie poprzez przydzielenie odpowiedzialności za kierowanie, zarządzanie oraz dostarczenie projektu,
  • przegląd ról w projekcie oraz zapewnienie ich skuteczności,
  • efektywną strategię dla zarządzania przepływem informacji do oraz od interesariuszy projektu.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.