Zespół projektowy ang. project team

Zespół projektowy – jednostka organizacyjna, powołana na zasadzie specjalizacji przedmiotowej, realizująca Projekt pod bezpośrednim nadzorem menedżera projektu[1]. Od pracowników w zespole projektowym zależy powodzenie przedsięwzięcia. Zespoły powołuje się do zrealizowania zadania projektowego, a po jego zakończeniu są rozwiązywane.

Spis treści

Cechy zespołu projektowego

Zespół projektowy charakteryzują następujące cechy:
  • zajmuje się przygotowaniem projektu jednostkowego przedsięwzięcia lub opracowuje projekt danego zadania cząstkowego, podsystemu lub modułu;
  • działa w trybie okresowym;
  • może posiadać złożoną strukturę hierarchiczną, np. dwustopniową;
  • jest to podstruktura utworzona na bazie ramowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa lub instytucji;
  • posiada swój regulamin organizacyjny, w standardowym ujęciu zawiera sformułowane cele oraz funkcje, uprawnienia, odpowiedzialność, wyróżnia się także zespoły specjalistów, zasoby materialne oraz instrukcje robocze[2].


Przesłanki powoływania zespołów

Sens istnienia zespołów projektowych uzasadnia skomplikowanie projektów (dotyczą często szczegółowych ustaleń), które sprawia trudności lub nawet uniemożliwia wykonanie ich przez jedną osobę.

Trudny projekt wymaga często wiedzy z różnych obszarów przedsiębiorstwa. Dzięki utworzeniu zespołu projektowego, możliwe jest wprowadzenie do przedsięwzięcia obszernego kapitału, jakim jest wiedza.Poza tym praca zespołowa przynosi lepsze rezultaty niż działanie w pojedynkę. Warto stosować taką synergię, aby osiągnąć lepsze efekty przedsięwzięcia.

Rola pracowników

W zespołach projektowych działają pracownicy, którzy bezpośrednio zajmują się realizacją prac, przy pomocy oraz wsparciu Konsultantów z zewnątrz.

Zadania projektowe bywają trudne, dlatego też uczestnictwo w takim zespole wymusza od członków będących w zespole większe zaangażowanie w przedsięwzięcie. Tym bardziej ważny jest właściwy dobór członków zespołu, jak również właściwy system motywacyjny.

Do zespołu projektowego nie powinno się dobierać przypadkowych osób, postawić ich przed problemem, wierząc, że zostanie on rozwiązany. Kierownik projektu powinien zdecydować, które osoby będą najbardziej przydatne do pracy nad danym projektem.

Zespoły projektowe można oceniać poprzez kompetencje, wiedzę, umiejętności oraz know-how.Do zespołów projektowych zbliżone są komitety, rady oraz komisje. Są to organizacje wspomagające kierownictwo organizacji, poprzez formułę partycypacji w zarządzaniu[3].

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.