Zdolności techniczne ang. technical skills

Zdolności techniczne - zdolności do posługiwania się wiedzą, metodami, technikami w wyspecjalizowanej dziedzinie. Według R.L.Katz'a są to umiejętności, które musi mieć każdy kierownik, jednak stopień, w jakim powinien je opanować zależy od szczebla zarządzania.

Zobacz też

Bibliografia

  • T. Listwan: Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.