Zdolności konceptualne ang. conceptual skills

Zdolności konceptualne - zdolności wymagane przede wszystkim od kierowników wyższego szczebla, polegające na przyjmowaniu abstrakcyjnych idei i wykorzystywaniu ich w konkretnych sytuacjach. Umiejętności te związane są ze zdolnością koordynowania i integracji wszystkich aspektów istotnych w działalności danej organizacji. Są to zdolności potrzebne do postrzegania firmy jako całości i zależności między poszczególnymi jej częściami, jak również rozumienia w jaki sposób zmiana w określonym zakresie działalności organizacji będzie wpływać na nią jako całość. Kierownik potrzebuje tych umiejętności w stopniu, który będzie zapewniał możliwość podejmowania przez niego decyzji w taki sposób, żeby najlepiej służyły one interesom całej firmy i były zgodne z jej misja i strategią.

Zobacz też

Bibliografia

  • T. Listwan: Zarządzanie kadrami, C.H.Beck, Warszawa 2010
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.