Zdolność (ITIL) ang. capability

Zdolność (możliwość) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) zdolność organizacji, osoby, procesu, aplikacji, usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) do wykonywania czynności. Zdolności mają charakter nienamacalny.[1]

Zobacz takżeBibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.