Zdarzenie (ITIL) ang. event

Zdarzenie ang event - zmiana stanu w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) istotna dla zarządzania usługą informatyczną lub innym elementem konfiguracji. Termin "Zdarzenie" jest również używany w znaczeniu ostrzeżenie lub powiadomienie wygenerowane przez usługę informatyczną, element konfiguracji (CI) lub system monitorujący. Zdarzenia wymagają zazwyczaj wykonania określonych działań przez personel eksploatacji systemów informatycznych i często prowadzą do rejestracji incydentów.[1]

Można wymienić kilka rodzajów zdarzeń:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.