Zawodoznawstwo

wiedza o zawodach

Zawodoznawstwo – dziedzina socjologii pracy, której przedmiotem jest:
 • podział pracy (historyczny i aktualny);
 • pojęcie zawodu, jego ewolucja w ciągu wieków;
 • opis poszczególnych zawodów;
  • charakterystyka zawodów;
 • Kwalifikacje zawodowe;
  • standardy kwalifikacji zawodowych;
 • kompetencje zawodowe;
 • klasyfikacje zawodów (historyczne i aktualne);
 • proces rozwoju zawodów;
 • proces zanikania zawodów;
 • dokumentacja pracy;
 • stanowisko i warunki pracy w poszczególnych zawodach.


Zawodoznawstwo dotyczy także definiowania celów zawodowych poszczególnych zawodów oraz określania treści zadań dla nich charakterystycznych. Jest to jedno z podstawowych pojęć pedagogiki pracy.

Zobacz też

Bibliografia

 • Zawodoznawstwo na Wikipedii pl
 • Tadeusz Wacław Nowacki: Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2004
 • Tadeusz Wacław Nowacki: Zawodoznawstwo, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2003
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.