Zawód regulowany

Zawód regulowany – zawód, którego wykonywanie dozwolone jest dopiero po uprzednim uzyskaniu zezwolenia. Wymaga spełnienia kryteriów określonych przepisami prawa (np. zdanie egzaminu, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego kształcenia czy szkolenia)[1]. Obecnie w Polsce istnieje ponad 380 zawodów regulowanych (najwięcej w UE)[2].

Do zawodów regulowanych należy np. bibliotekarz dyplomowany, przewodnik turystyczny, adwokat, taksówkarz.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.