Zasobnik (magazyn)

Zasobnik - budowla przeznaczona do krótkotrwałego składowania i przechowywania określonych materiałów sypkich.

BudowaZasobnik składa się z konstrukcji wsporczej, która przenosi wydzieloną ścianami komorę, przeznaczoną do przechowywania materiału. Typowe zasobniki są ładowane od góry przez odpowiednio ukształtowany otwór wlotowy, a wyładunek następuje od dołu. Typowym rozwiązaniem jest kosz lub lej zsypowy. Materiałami składowanymi w tego typu budowlach są materiały sypkie, masowe, takie jak np. cement, nawozy sztuczne, węgiel, kruszywo, cukier, ziarna zbóż itp. Komorę takich budowli kształtuje się w postaci cylindrycznej lub pryzmatycznej, a w rzucie poziomym przekrój ma kształt prostokąta lub koła. Spotyka się baterie (zestawy) zasobników, jako jeden większy zbiornik o wielu niezależnych komorach.

Podobną do zasobnika konstrukcją budowlaną jest silos. Przyjmuje się rozróżnienie tych dwóch budowli w oparciu o kryterium, które stanowi stosunek wysokości zasobnika (komory) do wymiaru mniejszego boku podstawy (dla komór cylindrycznych średnicy).
  • dla zasobników, stosunek mniejszy niż 1:1,5;
  • dla silosów, stosunek większy lub równy 1:1,5.


Zasobniki wykonuje się w technologii:
  • żelbetowej – monolitycznej;
  • żelbetowej – prefabrykowanej;
  • stalowej;
  • drewnianej (tymczasowe);
  • mieszanej (np. ściany pionowe żelbetowe, lej stalowy).


Zobacz też

Bibliografia

  • A. Mielnik: Budowlane konstrukcje przemysłowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975
  • T. Pałaszewski: Czynniki realizacji w procesie projektowania w budownictwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976
  • Zasobnik, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.