Zasady organizacji magazynu

Zasady organizacji magazynu - sposoby organizacji magazynu i procesów w nim zachodzących w celu usprawnienia przepływu towarów oraz ich składowania.

Spis treści

Podstawowe zasadyOrganizując gospodarkę magazynową powinniśmy kierować się najważniejszymi zasadami organizacji magazynu:
 • zapewnieniem pożądanego poziomu obsługi klienta lub przedsiębiorstwa;
 • dążeniem do zapewnienia racjonalnego przechowywania dóbr materialnych;
 • możliwym jak najszybszym wykonywaniem zadań;
 • zmniejszeniem wysiłku zatrudnionego personelu oraz jego bezpieczeństwem;
 • minimalizacją kosztów utrzymania magazynu;
 • utrzymaniem odpowiedniej ilości zapasów, która wynika z konieczności zabezpieczenia zapotrzebowania na surowce niezbędne w procesie produkcyjnym;
 • utrzymaniem odpowiedniej ilości towarów gotowych do sprzedaży.


Organizacja przebieguPrzebieg procesów w magazynie wiąże się z przepływem fizycznym towarów oraz przepływem informacji. Operacje przeprowadzane w magazynie:
 • rozładunek - operacja związana z wyładowaniem towarów ze środka transportu za pomocą urządzeń przeładunkowych;
 • sortowanie - czynność której skutkiem jest stworzenie grupy towarów. Towary mogą być sortowane ze względu na:
  • dostawcę;
  • odbiorcę;
  • rodzaj asortymentu;
  • warunki przechowywania.
Posortowane grupy towarów mogą trafić w różne miejsca strefy składowania. Identyfikacja najczęściej oparta jest na kodach kreskowych. Po rozpoznaniu towaru, do systemu wprowadzane są informacje o:
  • produkcie;
  • producencie;
  • dacie ważności;
  • ilości towaru;
  • dacie produkcji i numerze serii.
Następnie przeprowadzana jest kontrola jakości i ilości towaru. Dopiero po tej operacji, towary uznaje się za przyjęte do magazynu.
 • składowanie - po odbiorze towaru ze strefy przyjęć następuje rozmieszczenie ich w strefie składowania. Rozmieszczenie zależy od technologii składowania lub typu jednostki ładunkowej. Ulokowanie towaru jest określane za pomocą jednej z wielu metod, np.: XYZ lub ABC. Lokalizacja towaru w magazynie musi być przez pracownika wprowadzona do systemu. Na podstawie informacji w systemie o położeniu towaru, jest on w odpowiednim czasie przemieszczany do strefy kompletacji.
 • kompletacja - złożenie towarów w jednostkę ładunkową odpowiadającą zamówieniu klienta.

Klasyfikacja towarów

Przy wyznaczeniu lokalizacji towarów w magazynie należy wykonać analizę oraz uwzględnić wiele czynników, m.in.:
 • atrybuty fizyczne towarów;
 • wymiary gabarytowe;
 • warunki przechowywania;
 • wartość;
 • częstotliwość pobrań i wydań.
Metody klasyfikacji towarów
 1. Klasyczna analiza ABC;
 2. Analiza ABC liczby pobrań i wydań jednostek asortymentowych.
 3. Analiza XYZ.
 4. Dwukryterialna analiza ABC/XYZ.
 5. Dwukryterialna metoda pobrań i wydań.
 6. Metoda stałych i wolnych miejsc.
 7. Metody optymalizacji czasu przepływu towarów:
 8. FEFO - pierwsze traci ważność, pierwsze wyszło,
 9. FIFO - pierwsze przyszło, pierwsze wyszło,
 10. LIFO - ostatnie przyszło, pierwsze wyszło,
 11. HIFO - najdroższe przyszło, pierwsze wyszło,
 12. LOFO - najtańsze przyszło, pierwsze wyszło.


Organizacja budowy magazynuZe względu na przebieg procesu magazynowego, magazyn podzielony jest na strefy:
 • strefa przyjęć - obszar mieszczący się przy rampach wyładowczych. W tej strefie prowadzony jest:
  • wyładunek jednostek ładunkowych ze środków transportu;
  • sprawdzanie zgodności towaru z zamówieniem;
  • segregowanie, przepakowywanie, oznakowanie.
 • strefa składowania - przechowywane są w niej towary. W tej największej ze stref mieszczą się:
  • regały;
  • drogi manipulacyjne;
  • urządzanie magazynowe.
 • strefa kompletacji - przygotowywane są w niej zamówienia a następnie przemieszczane do wydania.
 • strefa wydań - mieści się przy rampach załadowczych. Niekiedy jest połączona ze strefą przyjęć i spełnia zadania zarówno przyjęć jak i wydań. Operacje przeprowadzane w tej strefie:
  • wydanie towaru;
  • prace załadunkowe na środek transportu.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.