Pryncypia PRINCE2 Przekierowano ze strony: Zasady (PRINCE2) ang. PRINCE2 principle

Pryncypia PRINCE2 (zasady PRINCE2) - nakazy przewodnie wynikające z najlepszych praktyk zarządzania projektami, które są podstawą projektu zarządzanego z wykorzystaniem PRINCE2.[1] Projekt, który stosuje zasady PRINCE2 to projekt zgodny z PRINCE2 (ang. PRINCE2 project). Jest siedem pryncypiów i o ile nie są wszystkie spełnione to nie można powiedzieć, że projekt jest prowadzony z wykorzystaniem PRINCE2.

Pryncypia PRINCE2:
 1. Ciągła zasadność biznesowa (ang. continued business justification)
 2. Korzystanie z doświadczeń (ang. learn from experience)
 3. Zdefiniowane role i obowiązki (ang. defined roles and responsibilities)
 4. Zarządzanie etapowe (ang. manage by stages)
 5. Zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji (ang. manage by exception)
 6. Koncentracja na produktach (ang. focus on products)
 7. Dostosowanie do warunków projektu (ang. tailored to suit the project environment)


Pryncypia PRINCE2 są:
 • uniwersalne - mają zastosowanie w każdym projekcie,
 • samopotwierdzające - sprawdzone na przestrzeni lat praktyki,
 • inspirujące - zwiększają pewność siebie praktyków metodyki, pozwalają wpływać na projekt, zarządzać i kształtować go.


Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.