Zasada zegara logistycznego

Zasada zegara logistycznego – reguła zakładająca, że wszelkie działania podejmowane są na podstawie zamówień spływających z otoczenia. Przyczyniają się do optymalizacji stanów zapasów. Decyzje dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa podejmowane są na podstawie informacji z zewnątrz, osią decydującą o kolejności działań wewnętrznych jest odbiorca zewnętrzny.

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.