Zasada najmniejszego uprzywilejowania Przekierowano ze strony: Zasada minimalnego uprzywilejowania ang. principle of least privilege, principle of minimal privilege, principle of least authority

Zasada najmniejszego uprzywilejowania (zasada minimalnego uprzywilejowania, najmniejsze uprzywilejowanie) – w bezpieczeństwie teleinformatycznym, informatyce i innych dziedzinach, zasada wymagająca aby na danym poziomie abstrakcji każdy element systemu informatycznego (zależnie od poziomu może to być moduł, proces, użytkownik, program itp.) miał dostęp tylko do tych informacji i zasobów, które są niezbędne do spełnienia wyznaczonego mu celu lub zadania.

Uwagi

Podobna zasada w odniesieniu do pojedynczych osób oraz większych jednostek obowiązuje w wojsku oraz służbach specjalnych.

Bibliografia

Zasada najmniejszego uprzywilejowania, Wikipedia pl

Principle of least privilege, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.