Zarządzanie zwinne ang. Agile management

Zarządzanie zwinne
Koncepcja
Zarządzanie ogólne
Logo Stoos Network
Właścicielbrak
RozpowszechnianieStoos Network
Powstaniestyczeń 2012 r.
Certyfikacjadla niektórych standardów
SpołecznośćGrupa Stoos Network na LinkedIn
Oficjalna strona Stoos Network


Zarządzanie zwinne (zwinne zarządzanie) - koncepcja bazująca w dużej mierze na doświadczeniach Agile Development i czerpiąca z idei Agile Manifesto. Głównym założeniem Agile management jest zastąpienie zhierarchizowanej struktury samoorganizującymi się zespołami, a wielkiego planu - adaptacyjnym reagowaniem na zmieniające się oczekiwania klienta. Koncepcje agile bardzo duży nacisk kładą na ludzi i relacje między nimi, w tym pracowników i klientów. W ramach ogólnej filozofii agile można wyróżnić szereg nurtów, jak np. Agile project management, Radical Management, Beyond Budgeting, Agile Leadership, Agile Enterprise, Agile Product Lifecycle Management.

Spis treści

Stoos Network

Korzeni koncepcji zwinnego zarządzania należy szukać w Manifeście Agile i doświadczeniach osób zarządzających zespołami programistów, którzy widząc ich efektywność, zaczęli przenosić je na poziom organizacji. Duże znaczenie dla rozwoju i popularyzacji koncepcji mają zmiany postaw klientów będące następstwem konsumeryzacji usług.

Publikacje opisujące różne koncepcje i rozwiązania, które dziś określa się wspólnym mianem agile management, pojawiały się praktycznie przez całą pierwszą dekadę XXI wieku. za najważniejszą uważa się wydaną w 2010 r. The Leader’s Guide to Radical Management: Reinventing the Workplace for the 21st Century Steve'a Denninga. Jednak za oficjalną datę narodzin uważa się powstanie ruchu Stoos Network. W styczniu 2012 roku w górskiej miejscowości wypoczynkowej Stoos w Szwajcarii spotkała się grupa 21 osób. Wszyscy oni byli zafascynowani ideą agile management, mimo bardzo różnorodnych doświadczeń. byli wśród nich przedstawiciele najwyższego kierownictwa, strategów biznesu, menedżerów, naukowców i praktyków zwinnego raz szczupłego zarządzania. Uczestnicy spotkania nie ogłosili kolejnego manifestu, jednak zobowiązali się do kontynuowania pracy zarówno spotykając osobiści, jak i współpracując on-line. W ten sposób narodził się ruch, który przyjął nazwę Stoos Network. Obecnie jego trzon liczy ponad 2000 aktywnych członków grupy dyskusyjnej na LInkedIn i kilkanaście regionalnych podgrup - Stoos Satellitte.

Uczestnicy spotkania w StoosLinki sponsorowaneZobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.